Usługi powiernicze

Poprzez naszych prawników, oferujemy szereg usług powierniczych:

– nominowany dyrektor/członek zarządu spółki*
– nominowany sekretarz spółki*
– nominowany udziałowiec spółki*

*usługi te oferowane są w wybranych jurysdykcjach (np. Cypr, Malta, Łotwa, Seszele).

Świadczymy również usługi reprezentacyjne i pośrednictwo. Niektóre z nich to m.in.:

– Reprezentacja klienta w bankach, instytucjach, urzędach
– Reprezentacja klienta na spotkaniach zarządu oraz zgromadzeniach wspólników
– Działanie jako osoba kontaktowa w spółkach oraz oddziałach spółek
– Inne usługi agencyjne i pośrednictwo