Bankowość korporacyjna

Korporacyjne konta bankowe: asystujemy przy otwarciu i prowadzeniu kont bankowych i inwestycyjnych w różnych jurysdykcjach.

Najpopularniejsze kraje dla otwarcia kont bankowych to: Cypr, Malta, Luksemburg, Liechtenstein, Szwajcaria, Polska, Łotwa, Seszele, jednak otwieramy konta dla klientów w jakiejkolwiek jurysdykcji wybranej przez klienta.

Usługi reprezentacyjne i administracyjne:
– świadczenie usług sygnatariusza konta bankowego
– pośrednictwo i reprezentacja klienta w bankach
– administracja kont bankowych, egzekucja płatności, itd.