Księgowość

Nasi księgowi świadczą poniższe usługi:

– Prowadzenie pełnej księgowości (Księgi Handlowe)
– Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)
– Ryczałt ewidencjonowany
– Karta podatkowa
– Deklaracje PIT
– Deklaracje ZUS, GUS, inne
– Ewidencje VAT, środków trwałych, WNiP, wyposażenia, inne
– Sprawozdawczość, analizy, rozliczenia
– Kadry i Płace