Klienci oraz partnerzy

Współpracujemy zarówno z pośrednikami (kancelarie prawne, doradcy podatkowi, księgowi, firmy consultingowe) jak również z beneficjentami struktur.

Klienci IBCCS to głównie właściciele średnich i dużych przedsiębiorstw używających struktury m.in. na Cyprze, Malcie, Łotwie lub używający podmiotów znajdujących się w typowych offshore’owych jurysdykcjach jak Seszele czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Klienci posiadający mniejsze przedsiębiorstwa z reguły używają naszą firmę do rejestracji i administracji spółek w Wielkiej Brytanii, w celu zasięgnięcia porady prawno-podatkowej lub obsługę księgowości ich firm na poziomie lokalnym.

Usługi oferowane przez naszą firmę świadczone są z reguły bezpośrednio przez nasz zespół, będący jedynym kontaktem z klientem lub firmą pośredniczącą.

W przypadku oferty usług w jurysdykcjach, w którym nie mamy biura lub oddziału, nasza firma jest pośrednikiem oraz zarządza strukturą w imieniu klienta.
Dzięki takiemu rozwiązaniu klient jest obsługiwany tylko przez jedną organizację (naszą firmę) i nie musi angażować się w kontaktowanie wielu osób z innych firm i z innych krajów. Takie rozwiązanie oferuje oszczędność czasu, większą efektywność działania oraz likwiduje bariery językowe.