Polskie regulacje w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną

Polskie regulacje w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC).   Zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za zagraniczną spółkę uznaje się: osobę prawną, spółkę kapitałową w organizacji, transparentną podatkowo…

Achieving Substance in Cyprus

Achieving Substance in Cyprus

Introduction The intensifying initiatives in global tax reforms like the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiative created by Organisation for Economic Cooperation and Development’s (OECD) along with many of localized tax reform efforts, create a negative impact for multinational businesses. In addition, it is more popular that the countries…